เกี่ยวกับเรา


ข้อมูลบริษัท (Company Profile)
บริษัท อีลิท คอนซัลติ้ง จำกัด (Elite Consulting Co., Ltd. – EC) เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบธุรกิจ  โดยปัจจุบันเรามุ่งเน้นในการให้บริการเฉพาะทางในด้านการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (ERP – Enterprise Resources Planning) สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป และสิ่งทอ (Garment and Textile Industry) เป็นหลัก
 
เรานำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด
 
เราร่วมมือทางธุรกิจกับผู้พัฒนาซอฟแวร์สำหรับธุรกิจการ์เม้นท์ชั้นนำของประเทศไทย “บริษัท เน็กไซท์ จำกัด” ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ตั้งแต่ปี 2550 โดยเราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก สำหรับโปรแกรม งานการ์เม้นท์และสิ่งทอ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)
เป็นผู้นำในการวางระบบธุรกิจ ด้วยโปรแกรมการจัดการสำหรับธุรกิจผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอในประเทศไทย ให้เป็นผู้นำในระดับโลก
 
ภารกิจของ EC (Our Mission)
ภารกิจของเรา คือ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ลูกค้าเติบโตในธุรกิจ โดยสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันแก่ลูกค้า เรานำเสนอบริการอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ จริงใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าอยู่เสมอ
 
ทีมงานของเรา (Our Team)
ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพัฒนาธุรกิจ ซึ่งการผสมผสานระหว่างความรู้ทางด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เราสามารถช่วยลูกค้าในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์การดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานหลักได้