สินค้า

สินค้า


ทางออกสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ (Solutions for Garment and Textile Industry)    
เนื่องจากวิสัยทัศน์ของเราที่ตระหนักถึงการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า เราจึงสรรหาสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการงานที่เกี่ยวเนื่องกันในแต่ละวัน โดยติดตามและควบคุมผ่านเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของเรา (Our ERP – Enterprise Resources Planning) ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ โดยพัฒนามาจากประสบการณ์ตรง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผลการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นรูปแบบโปรแกรมจึงรองรับงานทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับบริหารจัดการ
 
สินค้าที่เรานำเสนอในปัจจุบัน มีดังนี้          
·        Web-Vision (เว็บ-วิชชั่น):           โปรแกรมบริหารงานธุรกิจการ์เม้นท์ (ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
·        Outlet Pro (เอ๊าเล็ท โปร):          โปรแกรมบริหารงานสโตร์และร้านค้าปลีกเสื้อผ้า
·        Sweater Pro (สเว็ทเตอร์ โปร):    โปรแกรมบริหารงานผลิตเสื้อสเวทเตอร์        
·        Knit Pro (นิท โปร):                 โปรแกรมการจัดการ และ ติดตามผ้ายืด
 
ประโยชน์หลักที่จะได้รับ (Major Benefits)
·        สามารถเข้าสู่ระบบได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ด้วยโปรแกรมใช้งานผ่านเว็บไซต์
·        ใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย
·        สนับสนุนหลายภาษา
·        สืบค้นข้อมูล และออกรายงานได้ทันที
·        สนับสนุนและรองรับการใช้งานระบบบาร์โค้ด
·        ระบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งระบบ และรองรับการทำงานหลากหลาย
·        เชี่ยวชาญและพัฒนาเพื่อธุรกิจผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอ โดยเฉพาะ
 
โปรแกรมใช้งานผ่านเว็บไซต์ (Web-Based Application)
คุณสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยโปรแกรมการใช้งานผ่านเว็บไซต์ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล แก้ไข และเพิ่มข้อมูลได้ทันที คุณสามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ด้วยความมั่นใจ เนื่องจากมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มี Server สำหรับเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง รวมทั้งยังช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางด้าน IT อีกด้วย
 
สนับสนุนและรองรับการใช้งานระบบบาร์โค้ด (Barcode Compatible)
เนื่องด้วยโปรแกรมของเรา สนับสนุนการใช้งานระบบบาร์โค้ด ทำให้คุณสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการและต้นทุนสินค้าคงคลังได้ ข้อมูลสามารถจัดเก็บเข้าระบบได้รวดเร็วและถูกต้องขึ้นจากการยิงบาร์โค้ดเข้าระบบอย่างง่ายดาย

โปรแกรมของเราใช้ระบบบาร์โค้ดในหลายๆ ส่วนงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดของการคียร์ข้อมูลเข้าระบบ ตัวอย่างส่วนงานที่ใช้ระบบบาร์โค้ดในโปรแกรมของเรา เช่น บาร์โค้ดขั้นตอนเย็บของแต่ละมัดงาน เพื่อใช้เก็บข้อมูลงานเย็บของพนักงานและเพื่อใช้คำนวณค่าแรงรายเหมาต่อไป, บาร์โค้ดมัดงานเพื่อใช้ยิงและติดตามงานออกของแต่ละมัดงานได้, บาร์โค้ดของแต่ละพับผ้า เพื่อใช้ติดตามสถานะของพับผ้า, ช่วยในการติดตามสินค้าสำเร็จรูป โดยมีบาร์โค้ดสำหรับเสื้อสำเร็จรูป และการรายการต่างๆ โดยใช้การยิงบาร์โค้ด จนกระทั่งการ ทำรายการขายโดยการยิงบาร์โค้ดสินค้า เป็นต้น ดังนั้น การใช้ระบบบาร์โค้ด ในโปรแกรมของเรา จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับองค์กรของคุณได้มาก