งานคูปองผลิต และคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

งานคูปองผลิต และคำนวณประสิทธิภาพการผลิต


Incentive Coupon Barcode & Efficiency System (งานคูปองผลิต และคำนวณประสิทธิภาพการผลิต)

·        สามารถบันทึกงานปูโต๊ะตัด (Tag Cut) และออกรายงานการปูโต๊ะตัด (Cutting Reports) รายงานสรุปมัดงาน(Bundle Reports)ได้ หลายหลายรูปแบบ
·        รองรับการทำงานระบบบาร์โค้ด โดยสามารถออกคูปองมัดงาน คูปองเย็บ ทั้งแบบ A4 และแบบสติ๊กเกอร์ ได้ รวมถึงการยิงบาร์โค้ดเข้าระบบ เพื่อเก็บข้อมูลยอดงานออกตามขั้นตอนผลิตได้
·        สามารถกำหนดขั้นตอนเย็บได้ไม่จำกัด ในแต่ละ Pattern (Incentive Setup)
·        สามารถกำหนดราคาสำหรับแต่ละขั้นตอนเย็บ และสามารถเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับแต่ละขั้นตอนเย็บได้แม้ในระหว่างงวดจ่ายค่าแรง ซึ่งราคาดังกล่าวจะได้นำไปใช้ในการคำนวณยอดเงินผลงานตามคูปอง ซึ่งจะข้อมูลดังกล่าวเชื่อมต่อไปสู่ระบบงาน Payroll
·        สามารถติดตามงานออกละเอียดได้ในระดับขั้นตอนเย็บ ในแต่ละวัน และแต่ละงวด
สามารถคำนวณประสิทธิภาพของพนักงาน (Efficiency Calculation) ได้ โดยมีรายงานประสิทธิภาพ (Efficiency Reports) จากระบบที่หลากหลาย ทั้งรายงานประสิทธิภาพรายคน รายทีม ตามช่วงเวลา รวมถึง รายงานประสิทธิภาพ
·        ประสิทธิภาพของออเดอร์ผลิตที่สนใจ  ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และปรับปรุงสิทธิภาพพนักงาน รวมถึงการปรับค่าแรงตามความเหมาะสม
·        มีระบบการให้เงินจูงใจ (Incentive) ซึ่งสามารถกำหนดเงินจูงใจในกรณีที่พนักงานทำงานแต่ละขั้นตอนได้เกินเป้าหมาย ซึ่งจะนำข้อมูลไปใช้คิดเงินจูงใจ เชื่อมต่อไปสู่ระบบงาน Payroll"หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่เติมเกียวกับโปรแกรมของเรา หรือหากท่านกําลังมองหาโปรแกรมซึงจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพงานของ องค์กรท่าน กรุณา ติดต่อเรา ตอนนี้, สําหรับข้อมูลเพิมเติม หรือเพือนัดหมายดูการทํางานจริงของโปรแกรม"